SUPERAUTO Nowości Testy Porady Moto news Auto katalog Galerie Kalkulatory
SuperAuto moto news Autostradą A4 przejedziemy od granicy do granicy. Brakujący odcinek Rzeszów-Jarosław otwarty

Autostradą A4 przejedziemy od granicy do granicy. Brakujący odcinek Rzeszów-Jarosław otwarty

20.07.2016, godz. 15:42
Pierwsza cała autostrada w Polsce
Pierwsza cała autostrada w Polsce foto: EAST NEWS

Ponad 41-kilometrowy odcinek autostrady A4 Rzeszów-Jarosław został oddany do ruchu. Łączy on węzły: Rzeszów Wschód (A4/S19) i Jarosław Zachód (A4/DK94). To już ostatni odcinek autostrady A4. Dzięki niemu najdłuższa w Polsce autostrada ma teraz 672 km.

Wykonawca ostatniego odcinka autostrady A4 to Konsorcjum firm: Budimex S.A. (lider) i Strabag Sp. z o.o. Na trasie panuje jednego utrudnienie na odcinku o dł. około 2 km, gdzie ruch pojazdów będzie się odbywał po jednej jezdni w obu kierunkach. Wszystko przez konieczność zakończenia programu naprawczego obejmującego naprawę wiaduktu autostradowego (WA9) zlokalizowanego nad linią kolejową.

.
Po wakacjach pojedziemy bez utrudnień

Oddanie do ruchu ciągu głównego autostrady beż żadnych zwężeń czy innych utrudnień planowane jest na 31 sierpnia 2016 r. Do wykonania pozostaną wówczas jeszcze prace poza korpusem autostrady i związane z terenem przyległym do autostrady czyli drogi serwisowe, zbiorniki retencyjne, infrastruktura wyposażenia pasa drogowego i zieleń. Roboty te nie będą jednak miały wpływu na ruch na A4. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na 20.10.2016 r.

.
Jakie znaczenie dla regionu ma autostrada

Oddany właśnie ponad 41-kilometrowy fragment autostrady A4 ma znaczenie nie tylko dla społeczności lokalnej i kierowców jadących tranzytem na osi wschód-zachód ale także może znacząco wpływać na rozwój gospodarki Podkarpacia i całego kraju. Nie tylko rozszerza sieć autostrad w Polsce i zwiększa przepustowość oraz prędkości ruchu tranzytowego w III korytarzu ponadeuropejskim, ale przede wszystkim pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy z centrów miast - Rzeszowa, Łańcuta czy Przeworska, odsunie ruch ciężki od obszarów mieszkaniowych i przejmie część ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich, zapewni oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych a tym samym oszczędność paliwa. Podróż z Rzeszowa do Jarosławia będzie krótsza o ponad 30 min.

Zobacz też: Koniec kolejek na autostradowych bramkach

Kolejne korzyści z ukończenia prac to możliwość rozdzielenia ruchu lokalnego od tranzytowego, a tym samym poprawi bezpieczeństwo na drodze krajowej nr 4 (do tej pory cały ruch skumulowany był na istniejącej DK4 gdzie średnie dobowe natężenie ruchu wynosiło ponad 20 tys. pojazdów), zapewnienie płynności ruchu i znaczne poprawienie komfortu jazdy, ograniczenie ilość spalin i hałasu (co poprawi warunki ekologiczne mieszkańców miejscowości znajdujących się w ciągu drogi krajowej nr 4).

W pełni działająca ukończona autostrada ożywi gospodarcze tereny przyległe do autostrady, co pozwoli na rozwój regionu. Podkarpacie dzięki tej inwestycji ma stać się regionem doskonale skomunikowanym z Zachodem, co może wpłynąć na wzrost zatrudnienia;

.
Budowa z dbałością o przyrodę

Co ciekawe, na całym odcinku autostrady zbudowało system odwodnienia terenu (rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia oczyszczające wody opadowe z jezdni autostrady), urządzenia ochrony środowiska i przepusty ekologiczne, nasadzono zieleń ochronną, szczelny system odprowadzenia wód opadowych, zbiorniki retencyjne, przejścia dla zwierząt oraz postawiono ekrany akustyczne.

.
O autostradzie A4

Autostrada A4 na Podkarpaciu o długości 171 km posiada w swoim zakresie 13 węzłów autostradowych co przekłada się średnio na węzeł zlokalizowany co 14 km. Na podkarpackim odcinku A4 znajdują się 4 Obwody Utrzymania Autostrady (OUA) zlokalizowane kolejno na węźle Dębica Zachód, Rzeszów Zachód, Jarosław Zachód i Przemyśl oraz 7 par Miejsc Obsługi Podróżnych. Kierowcy jadąc autostradą A4 od gr. woj. małopolskiego i podkarpackiego do granicy państwa w Korczowej, przejadą ten odcinek w ok. 1,5 godz.

autor: Jakub Tujaka zobacz inne artykuły tego autora
Więcej w superauto
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: