SUPERAUTO Nowości Testy Porady Moto news Auto katalog Galerie Kalkulatory
SuperAuto porady JAK WYPEŁNIĆ BEZ BŁĘDÓW UMOWĘ KUPNA-SPRZEDAŻY SAMOCHODU

JAK WYPEŁNIĆ BEZ BŁĘDÓW UMOWĘ KUPNA-SPRZEDAŻY SAMOCHODU

23.02.2016, godz. 00:00
Kupno sprzedaż samochodu
foto: SHUTTERSTOCK

Przy sporządzaniu umowy kupna-sprzedaży samochodu należy zachować ostrożność. Najlepiej, żeby umowie przyjrzał się prawnik, bo w gorączce zakupu trudno czasem wyłapać pułapki przygotowane przez nieuczciwego sprzedawcę. Przede wszystkim umowa powinna być w formie pisemnej, w co najmniej dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach –po jednym dla sprzedawcy i kupującego.

Najważniejszym elementem jest właściwe określenie jej stron, czyli przyszłych kontrahentów. Musimy pamiętać, aby podać wszelkie niezbędne dane, inaczej cała umowa będzie nieważna, nawet jeśli wszystkie pozostałe zapisy będą idealnie skonstruowane. Umowa powinna zawierać jak najbardziej szczegółowe dane dotyczące zarówno pojazdu, jak i osób dokonujących transakcji. Jeśli samochód ma kilku współwłaścicieli, w umowie sprzedaży trzeba podać dane ich wszystkich. Jeśli zdecydowaliśmy się na umowę przedwstępną, musimy zawsze zaznaczyć, czy wpłaciliśmy pieniądze w formie zadatku czy zaliczki. Gdy wpłacimy zaliczkę, a transakcja nie dojdzie do skutku, mamy bowiem prawo żądać zwrotu pieniędzy. Natomiast gdy daliśmy zadatek i zrezygnowaliśmy z zakupu, to sprzedający może zatrzymać zadatek.

WAŻNE

Żeby się dowiedzieć, czy samochód nie jest obciążony zastawem skarbowym, złóż wniosek o wypis z rejestru zastawów do Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych.

◗ Sprawdź, czy dane identyfikacyjne sprzedawcy zawarte w umowie zgadzają się z danymi w dokumentach pojazdu oraz dokumentach potwierdzających tożsamość danej osoby.

◗ Musisz mieć pewność, że drugą stroną transakcji jest osoba, która ma prawo do sprzedaży samochodu. Żeby sprawdzić, czy sprzedawca jest właścicielem samochodu, przyjrzyj się umowie sprzedaży lub fakturze VAT, na podstawie, której sprzedawca wcześniej sam kupił auto. Możesz także sprawdzić zapisy w dowodzie rejestracyjnym.

◗ Sprawdź dowód rejestracyjny – druk musi być oryginalny. Zwróć uwagę na skreślenia, zamazania, poprawki niepotwierdzone przez odpowiedni wydział komunikacji. Jeśli w dowodzie jako właściciele wpisane są dwie osoby, obie powinny być przy transakcji i obie powinny przy nas podpisać umowę.

◗ Ustal, czy sprzedawca pozostaje w związku małżeńskim oraz czy samochód, który chcesz kupić, został przez niego nabyty w czasie trwania związku małżeńskiego. Jeśli tak, auto jest wspólną własnością sprzedawcy i jego małżonka, nawet jeśli tylko jedno z nich wpisane jest do dowodu rejestracyjnego jako właściciel pojazdu. W takiej sytuacji oboje będą stronami umowy i oboje muszą podpisać umowę albo dołączyć zgodę współmałżonka na zawarcie umowy. Sprzedawcą nie musi być sam właściciel – może to być pełnomocnik, ale wyłącznie pod warunkiem, że posiada i przedstawi pełnomocnictwo notarialne do sprzedaży udzielone przez właściciela pojazdu.

-

WAŻNE

Wada fizyczna to wszelkiego rodzaju uszkodzenia w pojeździe, wada prawna pojawia się zaś, gdy auto nie jest własnością sprzedawcy, jest obciążone np. zastawem bankowym lub zajęte w związku z egzekucją komorniczą i nie wolno go sprzedawać-

◗ Sprawdź zapisy w dowodzie rejestracyjnym – czy nie ma tam adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego lub skarbowego albo np. adnotacji o ustanowieniu zabezpieczenia na rzecz banku.

◗ Brak ceny w umowie sprzedaży oznacza potraktowanie jej jako umowy darowizny. Cena nie może być zaniżona i powinna odpowiadać wartości rynkowej samochodu.

◗ Najlepiej płać przy użyciu przelewu bankowego. Dzięki temu ślad po twojej wpłacie zostanie w historii rachunku. Dowód zapłaty może być pomocny w momencie jeżeli okazałoby się, że sprzedawca cię oszukał. Poza tym niebezpiecznie jest mieć przy sobie dużą ilość gotówki

◗ Na złożenie do swojego urzędu skarbowego deklaracji PCC-3 masz 14 dni od daty spisania umowy sprzedaży

◗ Sprzedawca musi ci przekazać wszystkie dokumenty związane z samochodem – m.in. dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, komplet oryginalnych kluczyków, dowód wniesienia wszelkich opłat, jeśli auto było sprowadzone z zagranicy, zgodę na sprzedaż współmałżonka, jeśli jest współwłaścicielem.

◗ Jeśli kupione auto okazało się wrakiem, a sprzedawca twierdzi, że w chwili podpisywania umowy samochód nie był uszkodzony, możesz wytoczyć mu proces cywilny.

◗ Jeśli chcesz cokolwiek zmienić w umowie, musi to być dokonane w formie pisemnej, zmiany ustalone ustnie nie powodują żadnych skutków prawnych.

◗ Brak podpisu sprawia, że dokument jest nieważny. Musi to być podpis czytelny, a nie parafka.

POBIERZ UMOWĘ KUPNA-SPRZEDAŻY SAMOCHODU

 

  


ZOBACZ TEŻ:

◗7 RZECZY, O KTÓRYCH MUSISZ WIEDZIEĆ, PODPISUJĄC UMOWĘ KUPNA SPRZEDAŻY SAMOCHODU
UMOWY I PISMA NA RÓŻNE SYTUACJE. UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY SAMOCHODU
12 PUŁAPEK PRZY KUPNIE - SPRZEDAŻY SAMOCHODU

 

Więcej w dzisiejszym SUPER EXPRESSIE! 

-

JUŻ JUTRO DYŻUR EKSPERTA!

24.02 w godzinach 10.00-12.00 pod numerem telefonu: 512 522 937 prawnik Kornelia Daszczuk z kancelarii Omega odpowie na pytania czytelników dotyczące umów kupna-sprzedaży samochodu.

Więcej w superauto
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: