SUPERAUTO Nowości Testy Porady Moto news Auto katalog Galerie Kalkulatory
SuperAuto porady Jak wyrobić międzynarodowe prawo jazdy, jakie dokumenty potrzeba, ile się czeka

Jak wyrobić międzynarodowe prawo jazdy, jakie dokumenty potrzeba, ile się czeka

05.11.2015, godz. 13:06
prawo jazdy
Dokument prawa jazdy foto: EAST NEWS

Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane przez każdego starostę. Podstawą do wydania międzynarodowego prawa jazdy jest posiadanie krajowego prawa jazdy, złożenie kilku dokumentów i wniesie opłaty. Gdzie wyrobić taki dokument, ile jest ważny, jak wygląda procedura i ile kosztuje?

Międzynarodowe prawo jazdy wraz z krajowym prawem jazdy uprawnia do kierowania pojazdami w krajach, które nie są państwami – stronami konwencji o ruchu drogowym (m.in. USA, Kanada czy Nowa Zelandia).

Jakie dokumenty są wymagane do międzynarodowego prawa jazdy?

Aby ubiegać się o międzynarodowe prawo jazdy należy złożyć u starosty kserokopię posiadanego krajowego prawa jazdy wydanego przez polski organ, wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy, fotografię o wymiarach 3,5 na 4,5 przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem przy zachowaniu równomiernego oświetlenia. Osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku mogą załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że taka fotografia jest zamieszczona w dokumencie tożsamości tej osoby.

Zobacz też: Wyścig po prawo jazdy. Kandydaci szturmują ośrodki

Do dokumentów należy też załączyć podpisane oświadczenie o treści:

Oświadczam, że zostałem pouczony, iż za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia lub zatajenie w nim prawdy – na podstawie art. 233 § 1kk grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech.

Wzór wniosku o międzynarodowe prawo jazdy

Wzór wniosku o wydanie międzynarodowego prawa jazdy można utrzymać w Urzędzie Miasta lub Dzielnicy. Można też pobrać go ze strony internetowej Urzędu odpowiadającemu miejscu pobytu (miejsce zameldowania nie ma znaczenia).

Po pobraniu wzoru wniosku w postaci pliku do wydrukowania, należy wydrukować go w całości na jednej kartce A4 (dwustronnie), bez zmniejszania, zwiększania czy zmiany proporcji, w normalnym, nie oszczędnym trybie wydruku. Ze względu na niewielkie marginesy formularza, wydruk na niektórych drukarkach może być niemożliwy.

Oprócz wyżej wymienionych elementów do wniosku należy załączyć dowód uiszczenia opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy. Koszt takiego dokumentu to 35 złotych.

Jak długo jest ważne Międzynarodowe prawo jazdy?

Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane na podstawie krajowego prawa jazdy na okres 3 lat. Okres jego ważności nie może jednak przekraczać terminu ważności krajowego prawa jazdy. Czas realizacji zamówienia to około trzy dni robocze od dnia złożenia wniosku.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu, lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta lub Dzielnicy według właściwości miejscowej dla załatwianej sprawy.

Przy składaniu dokumentów należy przedłożyć do wglądu urzędnika dowód osobisty lub paszport, a także oryginał prawa jazdy. Czas oczekiwania na wyrobienie międzynarodowego prawa jazdy trwa 1-2 dni.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 155).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 447).
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1005 z późn. zm.).
5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83).
6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r. poz. 973).

autor: Jakub Tujaka zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: