SUPERAUTO Nowości Testy Porady Moto news Auto katalog Galerie Kalkulatory
SuperAuto porady Odmówiłeś przyjęcia mandatu? Dostałeś wyrok nakazowy? Podpowiadamy co robić dalej

Odmówiłeś przyjęcia mandatu? Dostałeś wyrok nakazowy? Podpowiadamy co robić dalej

26.06.2016, godz. 09:43
policja, mandat, prawo jazdy
Wystawianie mandatu foto: Super Express

Kiedy kierowca odmówi przyjęcia mandatu za wykroczenie drogowe, może wobec niego zostać wszczęte postępowania nakazowe. Podpowiadamy, co należy zrobić, jeśli postępowanie to zakończy się wyrokiem nakazowym.

Postępowanie nakazowe to specjalny tryb postępowania sądowego, który pozwala na wydanie wyroku nakazowego. Wyrok taki jest efektem posiedzenia niejawnego, czyli posiedzenia w którym strony nie biorą udziału, a także w jego procesie nie przeprowadza się postępowania dowodowego.

Zobacz: Flaga na aucie. Co na to przepisy, czy można dostać mandat

Wyrok nakazowy wydawany jest tylko wtedy, jeśli okoliczności czynu i wina obwinionego nie budzą wątpliwości. Wyroki nakazowe są oparte na przekonaniu, że w świetle dowodów zebranych i przedstawionych przez policję, sprawa może zakończyć się karą nagany, grzywny lub ograniczenia wolności, a obwiniony nie jest osobą głuchą, niemą, niewidomą i nie zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego poczytalności.

Najczęściej wyroki nakazowe wydawane są w sprawach następujących wykroczeń:

- spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

- prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu,

- przywłaszczenie,

- kradzież.

.
Sprzeciw od wyroku nakazowego

Pismo informujące o wyroku nakazowym razem z wnioskiem o ukaranie sąd ma obowiązek doręczyć obwinionemu i jego prawomocnemu obrońcy (jeśli był ustanowiony). Zarówno obwinionemu jak i oskarżycielowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do sądu, który wydał wyrok. Termin złożenia sprzeciwu od wyroku nakazowego to 7 dni od dnia doręczenia wyroku. Sprzeciw można nadać w placówce Poczty Polskiej znajdującej się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, lub złożyć go bezpośrednio na dzienniku podawczym sądu. Najważniejsze, aby oznaczyć właściwy sąd oraz wskazać sygnaturę sprawy. Jeśli dopilnujemy tych warunków, wyrok nakazowy traci moc.

Treść sprzeciwu:

Składam sprzeciw wobec wyroku nakazowego – to zdanie obok właściwego sądu i sygnatury sprawy wystarczy, aby wyrok nakazowy stracił moc.

.
Co dalej?

Jeśli złożymy sprzeciw, sąd wyznacza rozprawę. O jej miejscu i terminie zostanie zawiadomiony, pokrzywdzony, oskarżyciel i pełnomocnik (jeżeli został ustanowiony w sprawie). Jeśli sąd uzna, że udział obwinionego na rozprawie jest niezbędny, to zostanie on wezwany do osobistego stawiennictwa.

Sprawdź: Taryfikator mandatów i tabela punktów karnych 2016

Sprzeciw od wyroku nakazowego może zostać cofnięty, w takim przypadku, wyrok nakazowy staje się prawomocny. Sam obwiniony ma też prawo cofnięcia sprzeciwu do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej.

Pouczenie od wyroku nakazowego zawiera zapis, iż w przypadku złożenia sprzeciwu, a następnie uznania winy obwinionego, orzeczona kara może być wyższa od kary orzeczonej wyrokiem nakazowym. Prawnicy uważają, że mimo sytuacji, w której sąd uznaje winę obwinionego, ale zważając na charakter i okoliczności czynu, właściwości i warunki osobiste sprawcy, orzeka karę łagodniejszą bądź stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary. Zdarza się też, że sąd odstępuje od jej wymierzenia.

autor: Jakub Tujaka zobacz inne artykuły tego autora
Więcej w superauto
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: