SUPERAUTO Nowości Testy Porady Moto news Auto katalog Galerie Kalkulatory
SuperAuto porady Rejestracja nowego samochodu krok po korku: co trzeba zrobić, jakie są koszty

Rejestracja nowego samochodu krok po korku: co trzeba zrobić, jakie są koszty

02.08.2014, godz. 11:07
rejestracja samochodu, karta pojazdu, dokumenty
Karta pojazdu foto: Super Express

Wiele osób kupując swój pierwszy nowy samochód zastanawia się co zrobić, by zarejestrować pojazd. Poradnik SuperAuto24.pl pokaże, jak przejść procedury krok po kroku i jakie są koszty rejestracji auta z salonu.

Procedury krok po kroku

1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek - formularze są dostępne w urzędach lub na stronach internetowych urzędów miast.

2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty (w oryginale).

3. Udaj się do Urzędu Dzielnicy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, złóż wniosek wraz z załącznikami i dokonaj opłat. Zabierz ze sobą dokument tożsamości. Jeżeli pojazd stanowi współwłasność – wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli lub udzielone przez nich pełnomocnictwa.

Przeczytaj też: Zgubiona tablica rejestracyjna. Gdzie zgłosić, jak wyrobić nową tablicę

4. Otrzymasz decyzję o czasowej rejestracji pojazdu wraz z pozwoleniem czasowym ważnym na okres nieprzekraczający 30 dni, tablicami rejestracyjnymi oraz nalepką kontrolną, jeżeli jest wymagana.

5. Ubezpiecz pojazd w dniu rejestracji.

6. Odbierz decyzję o rejestracji pojazdu wraz z dowodem rejestracyjnym przed upływem terminu ważności pozwolenia czasowego. Informacje o przygotowanym do odbioru dowodzie rejestracyjnym uzyskasz we właściwym Urzędzie lub na stronie internetowej www.pojazd.pwpw.pl. Przy odbiorze dowodu rejestracyjnego zwróć pozwolenie czasowe oraz przedstaw ważną polisę OC.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek właściciela o rejestrację pojazdu.

2. Dowód własności pojazdu (dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności).

3. Świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.

4. Karta pojazdu, jeżeli była wydana.

5. Dowód uiszczenia opłaty recyklingowej w wysokości 500 zł (zawierający określenie cech identyfikacyjnych pojazdu: numer VIN, nadwozia, podwozia) dokonanej przez wprowadzającego pojazd lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów (oświadczenie może być złożone na fakturze) – dotyczy pojazdów kategorii M1 lub N1 oraz motorowerów trójkołowych kategorii L2e.

6. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik.

Właściciel samochodu

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna wymagany jest dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu).

Sprawy związane z rejestracją pojazdu w imieniu osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione.

Sprawdź: Rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy - porada krok po kroku

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec nieposiadający stałego pobytu na terenie RP, firma zagraniczna lub zagraniczne: ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi wymagane są:

1. dokument tożsamości cudzoziemca: paszport oraz wiza pobytowa i potwierdzenie czasowego pobytu lub karta czasowego pobytu lub potwierdzenie czasowego zameldowania cudzoziemca (do wglądu) – osoba fizyczna.

2. zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wydane przez Ministra Gospodarki lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla oddziału zagranicznego przedsiębiorcy (do wglądu) – firma zagraniczna. Ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi – umowy międzynarodowe, zaświadczenia z ambasad, akredytacje (do wglądu).

Opłaty rejestracyjne

autor: Łukasz Kuźmiuk zobacz inne artykuły tego autora
Więcej w superauto
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: