SUPERAUTO Nowości Testy Porady Moto news Auto katalog Galerie Kalkulatory
SuperAuto porady Taryfikator mandatów drogowych 2017. Sprawdź za co zapłacisz najwięcej

Taryfikator mandatów drogowych 2017. Sprawdź za co zapłacisz najwięcej

24.04.2017, godz. 11:59
policja, mandat, prawo jazdy
foto: EAST NEWS

Nieodpowiedzialne zachowanie w czasie jazdy samochodem często kończy się mandatem i naliczeniem punktów karnych. Lista popełnianych przez kierowców przewinień jest długa. Sprawdź, ile zapłacisz za wykroczenie na drodze i ile dostaniesz punktów karnych. Podajemy aktualny taryfikator mandatów drogowych.

Mimo wcześniejszych zapowiedzi zmiany w taryfikatorze mandatów i punktów karnych nie nastąpiły od stycznia 2017 roku. Nowości należy się spodziewać od 4 czerwca 2018 r., bo na ten czas przesunięto wprowadzenie nowych przepisów.

Przepisy obowiązujące uczestników ruchu drogowego znajdują się w ustawie Prawo o ruchu drogowym, tzw. Kodeksie drogowym. Aktem wykonawczym do ustawy, określającym wysokość mandatów, jest rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. Aktem określającym liczbę punków karnych za wykroczenia jest rozporządzenie MSWiA.

Za co zapłacisz najwięcej

Do wykroczeń powiązanych z wysoką karą pieniężną, a co za tym idzie nałożeniem dużej liczby punktów karnych, należą przewinienia, które szczególnie narażają bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Za kierowanie samochodem po alkoholu grozi grzywna w wysokości 5 tys. zł (10 tys. zł dla recydywistów), areszt i zakaz prowadzenia pojazdów nawet do 15 lat.

Za nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku, przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h, wjechanie na skrzyżowanie na czerwonym świetle zapłacisz 500 zł.

Nie przegap: Kiedy mogą zabrać ci prawo jazdy, kto może to zrobić

Wyprzedzanie w nieodpowiedni sposób może cię kosztować 350 zł. Nieprawidłowe manewry podczas zmiany pasa ruchu i zawracania to nawet 400 zł kary. Uważać musisz też na autostradach i drogach ekspresowych. Nie wolno tu zawracać i cofać pojazdu, kosztuje to 300 zł. Za zatrzymywanie się i postój w miejscu niedozwolonym stracisz aż 300 zł.

Omijanie samochodu, który zatrzymał się, by ustąpić pierwszeństwa pieszemu, będzie cię kosztować 500 zł. Parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych oraz bezprawne posługiwanie się kartą parkingową dla niepełnosprawnych to łączny mandat w wysokości 800 zł.

Piesi też muszą uważać

Za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego, np. przechodzenie na czerwonym świetle, możesz być ukarany mandatem:

- Przebieganie przez jezdnię: 50 zł
- Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd:
*na przejściu dla pieszych: 50 zł
*w miejscach innych niż przejścia dla pieszych: 100 zł
- Chodzenie po torowisku: 50 zł
- Wejście na przejście dla pieszych na czerwonym świetle: 100 zł
- Naruszenie przepisów odnośnie ruchu pieszych na drogach dla rowerów: 50 zł
- Naruszenie obowiązku poruszania się pieszego idącego po poboczu bądź jezdni po lewej stronie drogi: 50 zł.

Limity punktów karnych

Na jedno naruszenie przypada od 1 do 10 punktów karnych w zależności od tego, jak ciężkie i szkodliwe było to przewinienie.

Młodzi kierowcy, czyli ci, którzy uzyskali prawo jazdy w ciągu ostatniego roku, nie mogą przekroczyć limitu 20 punktów karnych. Jeśli go przekroczą, muszą ponownie odbyć szkolenie w ośrodku szkolenia kierowców i zdać egzamin państwowy na prawo jazdy. W przypadku kierowców z większym doświadczeniem pula zwiększa się do 24 punktów. Jednak gdy zostanie przekroczona, konieczne jest ponowne zdanie egzaminu praktycznego i teoretycznego na prawo jazdy oraz zaliczenie badań psychologicznych.

Jak sprawdzić, ile masz punktów

Idź do najbliższego komisariatu policji i zapytaj o liczbę punktów karnych na twoim koncie. Informacja jest bezpłatna, musisz mieć przy sobie tylko dokument tożsamości. Od 24 kwietnia będziesz mógł je sprawdzić w internecie przez stronę obywatel.gov.pl.

W bazie na razie będą tylko ci, którzy mają na swoim koncie od 1 do 23 punktów.

Niewidoczne będą osoby, które punktów nie mają, przekroczyły dozwolony limit lub straciły prawo jazdy. Aby sprawdzić swoje konto punktowe, trzeba będzie zalogować się przez profil zaufany ePUAP, czyli Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej.

Jak się pozbyć punktów karnych

Musisz wziąć udział w sześciogodzinnym, odpłatnym szkoleniu organizowanym przez lokalny wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. Koszt szkolenia zależy od WORD, średnio wynosi ok. 300 zł.

Po kursie masz konto zmniejszone o sześć najstarszych punktów. Możesz to zrobić nie częściej niż raz na 6 miesięcy, tylko wtedy, gdy na koncie nie zgromadziłeś więcej niż 24 punkty. Kierowcom w okresie jednego roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy możliwość odbycia szkolenia nie przysługuje.

Co się zmieni

Po wprowadzeniu nowych przepisów w 2018 roku, niezależnie od liczby popełnionych wykroczeń, funkcjonariusz będzie mógł jednorazowo ukarać kierowcę maksymalną liczbą 10 punktów karnych. Po przekroczeniu limitu 24 punktów kierowca nie straci prawa jazdy, ale starosta skieruje go na odpłatny kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz na badania psychologiczne. Na taki kurs i badania trafią również młodzi kierowcy, którzy podczas dwuletniego okresu próbnego popełnią co najmniej dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji drogowej. Popełnienie w okresie próbnym trzech takich wykroczeń lub jednego przestępstwa drogowego będzie wiązało się z cofnięciem uprawnień.

Kurs reedukacyjny ma trwać 28 godzin i kosztować 500 zł. Organizować go będzie WORD. Kierowca ma miesiąc na odbycie kursu, a w ciągu 6 tygodni musi przedstawić staroście zaświadczenie o tym i równocześnie okazać dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej. W przypadku badań psychologicznych skierowany na nie musi je odbyć w ciągu miesiąca i w terminie 3 miesięcy przedłożyć staroście orzeczenie psychologiczne wraz z dowodem uiszczenia opłaty ewidencyjnej.

Kto może wystawić mandat

- Policja
- Straż miejska i gminna
- Inspekcja Transportu Drogowego
- Straż Graniczna
- Służba Celna
- Służba Leśna
.

TARYFIKATOR MANDATÓW
Wykroczenie liczba punktów karnych wysokość mandatu lub kara
Kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień 0 pkt 300–500 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu 5 pkt 300 zł
Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym

0 pkt

200 zł
Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem 0 pkt 150 zł
Naruszenie zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 2 pkt 300 zł
Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych 5 pkt 200 zł
Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej 5 pkt 300 zł
Utrudnianie ruchu podczas cofania 6 pkt 50–200 zł
Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania 5 pkt 250 zł
Jazda z prędkością zbyt wolną 2 pkt 300 zł
Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu 5 pkt 300 zł
Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie 0 pkt 100–300 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu 5 pkt 250 zł
Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym 3 pkt 350 zł
Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach 5 pkt 300 zł
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu 10 pkt 350 zł
Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi 10 pkt 200 zł
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 10 pkt 500 zł
Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej 10 pkt 350 zł
Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych lub bezpośrednio przed nimi 5 pkt 300 zł
Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy 2 pkt 100 zł
Przewożenie dziecka w pojeździe poza fotelikiem lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci 6 pkt 150 zł
Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku 10 pkt 500 zł, o karze decyduje sąd
Przekroczenie prędkości od 6 do 10 km/h 0 pkt 50 zł
Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem 5 pkt 200 zł
Zatrzymywanie pojazdu w tunelu, na moście lub na wiadukcie 1 pkt 200 zł
Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku 1 pkt 150 zł
Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu 2 pkt 100 zł
Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu 4 pkt 200 zł
Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy 0 pkt 50 zł
Niezatrzymanie się przed znakiem STOP 2 pkt 100 zł
Niestosowanie się do znaku od B-13 do B-19 „zakaz wjazdu” 2 pkt 150–250 zł
Przekroczenie prędkości od 11 do 20 km/h 2 pkt 100–200 zł
Wyprzedzanie z niewłaściwej strony 3 pkt 200 zł
Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym 3 pkt 300 zł
Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic lub znaków, które powinny być widoczne 3 pkt, 200 zł
Przekroczenie prędkości od 21 do 30 km/h 4 pkt 200–300 zł
Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami (brak kasku, pasów) 4 pkt 100 zł
Niestosowanie się do znaku B-2 „zakaz wjazdu” 5 pkt 250 zł
Niestosowanie się do znaku B-21 „zakaz skręcania w lewo” lub B-22 5 pkt 200 zł
Niestosowanie się do znaku od C-1 do C-12 „nakaz jazdy” 5 pkt 250 zł
Niestosowanie się do znaków F-10, od F-15 do F-19, określających kierunki na pasach ruchu lub sposób ich wykorzystania 5 pkt 250 zł
Niestosowanie się do znaku od P-8a do P-8c „strzałka kierunkowa” 5 pkt 250 zł
Niestosowanie się do znaku P-4 „linia podwójna ciągła” 5 pkt 200 zł
Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu 5 pkt 250 zł
Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania” 5 pkt 300 zł
Parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych 5 pkt 500 zł
Bezprawne posługiwanie się kartą parkingową dla niepełnosprawnych 0 pkt 300 zł
Przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h 6 pkt 300–400 zł
Niezastosowanie się do sygnałów świetlnych 6 pkt 300–500 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa pojazdom szynowym 6 pkt 250 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu rowerzystom 6 pkt 300 zł
Przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h 8 pkt 400–500 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu 10 pkt 350 zł
Popełnienie przestępstwa drogowego, np. spowodowanie katastrofy w ruchu drogowym, potrącenie lub zabicie człowieka 10 pkt o karze decyduje sąd
Przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h 10 pkt 500 zł
Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) lub środka podobnie działającego do alkoholu 10 pkt grzywna do 5000 zł lub areszt
Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości (od 0,5 promila) lub będąc pod wpływem środka odurzającego 10 pkt areszt lub grzywna, o wysokości decyduje sąd
Więcej w superauto
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: